Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pakkasohutsaumalaasti Weber Vetonit OL 15 P 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415910021337 | Tuotenumero: 501408867

Kahi- ja Leca EasyLex harkkojen ohutsaumamuuraus talviolosuhteissa +10 °C...-10 °C lämpötiloissa.

  • kivipinnoitteen pohjuste
  • varmistaa hyvän lopputuloksen
  • tasaa alustan imua

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415910021337
  • Tuotenumero: 501408867

weber OL 15 P Pakkasohutsaumalaasti on vaalea kuivalaasti ohutsaumamuuraukseen talviolosuhteissa. Tuotetta käytetään Kahi-kalkkihiekkaharkkojen ja -tiilien, Leca® EasyLex -väliseinäharkkojen sekä kevytbetoniharkkojen ohutsaumamuuraukseen n. 2 mm paksulla saumalla talviolosuhteissa. MENEKKI Kahi-harkot • Väliseinäpontti 300: 0,10 / 0,15 (raudoitettuna) kg/harkko • Väliseinäpontti Pääty 235: 0,10 kg/harkko • Väliseinäpontti Roilo: 0,10 kg/harkko • Väliseinäpontti H=98: 0,10 kg/harkko • Väliseinäpontti Palkki: 0,10 kg/harkko • Runkopontti: 0,20 kg/harkko • Runkopontti Pääty: 0,20 kg/harkko • Runkopontti Puolikas: 0,10 kg/harkko • Runkopontti Palkki: 0,20 kg/harkko • Runkopontti Roilo: 0,20 kg/harkko • Runkopontti H=98: 0,20 kg/harkko • Runkopontti umpinainen: 0,20 kg/harkko • Viisteharkko: 0,23 kg/harkko • Viistepäätyharkko: 0,23 kg/harkko • Viiste Puolikasharkko: 0,12 kg/harkko • Viistetiili: 0,20 kg/harkko • Viiste Puolikastiili: 0,10 kg/harkko • Desibelipontti: 0,25 kg/harkko • Desibelipontti L=148: 0,13 kg/harkko • Facade 85: 0,10 / 0,15 ¹) kg/harkko • Facade 130: 0,20 kg/harkko Leca®-harkot • EasyLex 88 VS harkko: 0,22-0,3 kg/harkko • EasyLex 88 VS pääty: 0,22-0,3 kg/harkko • EasyLex 88 VS puolikas: 0,1-0,15 kg/harkko Arvot ovat ohjeellisia. Tarkka menekki on riippuvainen sauman paksuudesta. Tekniset tiedot • vedentarve: n. 5 l/25 kg (=0,20 l/kg) • käyttöaika: n. 1 tunti veden lisäyksestä • sideaine: valkosementti • runkoaine: luonnonhiekka ja kalkkikivi, maksimiraekoko 1 mm • lisäaine: säänkestävyyttä ja tartuntaa parantavia sekä pakkasenkestävyyttä lisääviä lisäaineita • tartuntalujuus: ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,31 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a) • puristuslujuus: puristuslujuusluokka M 15 • taivutusvetolujuus 28 vrk: fxk1 > 0,20 N/mm² ja fxk2 > 0,13 N/mm² (SFS 7001) • palokäyttäytyminen: A1 • pitkäaikaiskestävyys: jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan • vesihöyrynläpäisevyys: μ 15/35 • vedenimukyky: 0,1 kg/(m² ·min0,5) • lämmönjohtavuus: 0,6 W/mK (P=50 %) (SFS-EN 1745) • tilavuuspaino 28 vrk: n. 1600 kg/m³ (SFS-EN 1015-10) • värisävy: vaalea • varastointi ja säilyvyys: n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 25 kg:n paperisäkki Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan n. 5 litraan puhdasta, kylmää vettä. Laastijauhe sekoitetaan esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä, kunnes tuote on tasainen. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Säilyvyysaika (kk)
12
Vedentarve (l/kg)
0.2
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
12.4 cm
Pituus
49 cm
Leveys
29.6 cm

Ympäristötiedot

GWP-arvo (kg CO2e/t) vahvistetusta EPD-ympäristöselosteesta
489
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.