Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pikatäyttömassa Weber Vetonit PTM 20kg

SAINT-GOBAIN WEBER

Kosteutta kestävä, luja ja nopeasti kovettuva seinätasoite kiviaineisten seinien kuten tiili- betoni- kevytbetoni- ja Leca® -harkkopintojen paksuihin täyttöihin ja oikaisuihin.

75,60 € / kpl

3,78 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 500939800
  • EAN-koodi: 6415910001162

Weber PTM on erikoissementteihin perustuva nopea ja luja paikkausmassa seinien paksuihin täyttöihin ja oikaisuihin, esim. korjaustyökohteissa. Pikatäyttömassalla voidaan tehdä 5–50 mm vahvuisia kertatäyttöjä yhdellä levityksellä. Pikatäyttömassa sopii hyvin seinien tasoittamiseen, erityisesti korjauskohteissa märkätilojen tasoittamiseen ennen vedeneristystä ja laatoitusta. Tuote on kosteutta kestävä, luja ja nopeasti kovettuva. Se soveltuu kiviainespinnoille kuivissa ja märkätiloissa ennen pintatasoitusta ja vedeneristystä. Soveltuvia alustoja ovat kiviaineiset pinnat kuten tiili-, betoni-, kevytbetoni- ja Leca-harkkopinnat. Valmis pinta voidaan tasoittaa Vetonit-seinätasoitteilla, maalata, tapetoida tai laatoittaa. Märkätiloissa pinta tasoitetaan tarvittaessa weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella ennen vedeneristystyötä. Kerrospaksuus 5–50 mm / levityskerta. Menekki n. 1,2 kg/m²/mm:n kerrosvahvuudella. Tekniset tiedot • menekki: n. 1,2 kg/m²/1 mm:n kerros • suositeltava kerrospaksuus: oikaisut 5–50 mm, paikkaukset maks. 80 mm • vedentarve: n. 4,4 l/20 kg • käyttölämpötila: tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C • käyttöaika: n. 30 min veden lisäyksestä • kovettumisaika: n. 3 h (+23 °C, kerrosvahvuus 10 mm). Kovettumisaika on kerrospaksuudesta ja lämpötilasta riippuvainen. • sideaine: sementti • runkoaine: kalkkikivi ja luonnonhiekka, maks. 0,6 mm • tartuntalujuus 28 vrk: > 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+23 °C, 65 % RH) • puristuslujuus 28 vrk: n. 8 MPa (+23 °C, 65 % RH) • paloluokka: A2 (EN 13501-1) • rasitusluokka: RL 01…06 • värisävy: harmaa • varastointiolosuhteet: säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 20 kg:n säkki Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,4 litraan puhdasta vettä (22 % jauheen kuivapainosta). Tuote levitetään käsin. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
20 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
50
Menekki (kg/m²/1 mm)
1.2
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Väri
Harmaa
Vedentarve (l/kg)
0.22
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
5
Pakkauskoko (kg)
20

Pakkaus

Paino
20.417 kg
Nettosisältö
20 KGM
Korkeus
12.2 cm
Pituus
54.2 cm
Leveys
26.9 cm

Ympäristötiedot

M1-sertifioitu
Kyllä
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.