Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto Sika Boom 157 All Season 750ml

SIKA

Yksikomponenttinen polyuretaanipohjainen eristysvaahto. Laajentava polyuretaanivaahto on pillikäyttöinen.

  • helppo annosteltava
  • hyvä lämmöneristys
  • hyvä ääneneristävyys
  • useille materiaaleille

10,95 € / kpl

14,60 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 502171907
  • EAN-koodi: 7612895534060

Sika Boom®-157 All Seasons on polyuretaanipohjainen, 1-komponenttinen, laajeneva eristysvaahto laajalla käyttölämpötilalla (työskentelylämpötila -10 °C…+40 °C). Tuote ei sisällä kloorattuja parafiineja ja on halogeenivapaa. Koostumus sallii käytön kylmillä alustoilla ja matalassa lämpötilassa. Tasalaatuinen vaahto saavutetaan myös matalassa ilmankosteudessa. Sika Boom®-157 All Seasons soveltuu käytettäväksi mm. läpivientien, liitoskohtien ja rakojen tiivistyksiin ja täyttöihin, ovi- ja ikkunakarmien tiivistämiseen ja asennuksiin sekä läpivientien tiivistyksiin ja eristykseen. • kemiallinen pohja: polyuretaanivaahto • väri: vaaleankeltainen • käyttöikä: 12 kk valmistuspäivämäärästä • varastointi: alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa kuivassa tilassa +5 °C…+25 °C lämpötilassa. Suojattava kosteudelta, kuumudelta ja suoralta auringonvalolta. Säilytettävä pystyasennossa alle +50 °C lämpötilassa (räjähdysvaara) • tiheys: ~24 kg/m³ • puristuslujuus: ~4,4 N/cm² • vetomurtolujuus: ~11 N/cm² (kuiva), ~9,0 N/cm² (kostunut) • leikkauslujuus: ~5,7 N/cm² • mitoituksen pysyvyys: ± ~5 % (FEICA TM 1004) • laajeneminen: ~130 % (FEICA TM 1010) • valon ja lämmön kesto: kuivunut vaahto suojattava UV-säteilyltä • käytönaikainen lämpötila: -40 °C min. / +80 °C maks. (hetkellisesti +100 °C) • riittoisuus (750 ml painepakkaus): tilavuus: ~36 l, riittoisuus ~19 m (20 x 50 mm sauma) • tuotteen lämpötila: pullon alin käyttölämpötila +5 °C. Paras lopputulos saavutetaan pullon lämpötilan ollessa +20 °C • ympäristön lämpötila: ihanteellinen +20 °C, sallittu -10 °C min. / +40 °C maks. • alustan lämpötila: ihanteellinen +20 °C, sallittu -10 °C min. / +40 °C maks. • kuivumisaika: täysin kovettunut 24 tunnissa • leikattavissa: ~70 min (FEICA TM 1005) • kosketuskuiva: ~8 min (FEICA TM 1014) Kovettunut vaahto on helppo työstää ja leikata. Tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Sika Boom®-157 All Seasons tarttuu ilman esikäsittelyaineita. Ravista Sika Boom®-157 All Seasons pulloa hyvin vähintään 20 kertaa ennen käyttöä. Pullon ravistuksen jälkeen irrota korkki Sika Boom®-157 All Seasons -pullosta ja kiinnitä pilli kiertämällä, varo painamasta liipaisinta jotta vaahto ei vapaudu ennenaikaisesti.

Tuote

Paino
0.708 kg
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
0.931 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
34.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
Isosyanaatiton
Ei
M1-sertifioitu
Kyllä
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 Saattaa hengitettynä vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi). Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).