Polyuretaanivaahto Sika Boom-557 All Season 750ml

SIKA

Yksikomponenttinen laajeneva polyuretaanipohjainen eristysvaahto. Tuote on pistoolikäyttöinen.

8,90 € / kpl

11,87 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 502171908
  • EAN-koodi: 7612895534084

Yksikomponenttinen laajeneva polyuretaanivaahto. Käyttölämpötila on -10 – +40 astetta. Vaahto ei sisällä kloorattuja parafiinejä eika halogeenejä. Eristysvaahtoa on helppo käyttää kylmillä pinnoilla ja matalissa lämpätiloissa. Lisäksi se toimii myös matalassa ilmankosteudessa. Eristysvaahtoa on helppo leikata ja viimeistellä. Tuote sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 Saattaa hengitettynä vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi). Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).

Tuote

Paino
0.71 kg
Nettosisältö
0,75 l

Pakkaus

Paino
0.88 kg
Korkeus
34.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm