Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Sammalsyöjä Kekkilä 5kg

KEKKILÄ
  • EAN-koodi: 6433000610414 | Tuotenumero: 500666144

Rakeinen erikoislannoite, joka tuhoaa sammaleen ja elvyttää nurmikkoa. Paras teho saadaan keväällä tai kesällä, kostealla säällä.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6433000610414
  • Tuotenumero: 500666144

Se paitsi poistaa sammaleen, myös lannoittaa nurmikkoa. Levitetään nurmikolle mieluiten kostealla säällä. Parhaan tehon sen käytöllä saavuttaa keväällä tai kesällä. NK 14-6 (Fe 9).

Tuote

Paino
5 kg
Tyyppi
Nurmikkolannoite

Pakkaus

Paino
5.2 kg
Nettosisältö
5 KGM
Korkeus
17 cm
Pituus
20 cm
Leveys
31 cm

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Turvalausekkeet: P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P264 Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.