SAMMALSYÖJÄ KEKKILÄ 5KG

SAMMALSYÖJÄ KEKKILÄ 5KG

KEKKILÄ

Rakeinen erikoislannoite, joka tuhoaa sammaleen ja elvyttää nurmikkoa. Paras teho saadaan keväällä tai kesällä, kostealla säällä.


15,95 € / kpl

3,19 € / kg

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500666144
  • EAN-koodi: 6433000610414

Se paitsi poistaa sammaleen, myös lannoittaa nurmikkoa. Levitetään nurmikolle mieluiten kostealla säällä. Parhaan tehon sen käytöllä saavuttaa keväällä tai kesällä. NK 14-6 (Fe 9).

Vaaralausekkeet

H302 Haitallista nieltynä. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Turvalausekkeet: P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P264 Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Tuote

Paino
5 kg
Tyyppi
Nurmikkolannoite

Pakkaus

Paino
5.2 kg
Korkeus
17 cm
Pituus
20 cm
Leveys
31 cm