Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Saumalaasti Webercolor Evolution 3kg black

SAINT-GOBAIN WEBER

Webercolor Evolution on polymeeripohjainen saumalaasti keraamisten laattojen saumauksiin. Tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa sekä rasituksiltaan niihin rinnastettavissa kohteissa.

  • käyttövalmis saumalaasti
  • helppo asentaa
  • tasainen väri
  • homesuojattu

47,95 € / kpl

15,98 € / kg

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 502407467
  • EAN-koodi: 5609656144264

Webercolor Evolution on käyttövalmis polymeeripohjainen saumalaasti keraamisten laattojen saumauksiin. Saumalaasti sopii keraamisten laattojen saumauksiin kotitalouksissa sekä rasituksiltaan niihin rinnastettavissa kohteissa, kuten seinät ja lattiat sisätiloissa tai kodin märkätilat. Homesuojattu tuote on helppo asentaa. • menekki noin 1 kg/m² käytettäessä 10 x 10 cm laattaa ja 3 mm saumaa • menekki noin 0,4 kg/m² käytettäessä 60 x 60 cm laattaa ja 6 mm saumaa • suositeltava kerrospaksuus: sauman leveys: 2–10 mm. Sauman syvyys: > 3 mm. • käyttölämpötila: asennuslämpötila: + 5 °C...30 °C • kovettumisaika: kävelykelpoisuus >24 h, normaali käyttö >7 vrk • kulutuskestävyys: ≤ 250 mm³ • pH: 8,5 • tiheys: pastan tiheys: 1,6 g / cm³ • viskositeetti: 200,000 m.Pa.s • värisävyt: White, Cement, Anthracite, Black • varastointi: kuivassa ja viileässä tilassa. Ei saa jäätyä. • säilyvyys: avaamattomassa pakkauksessa 12 kk valmistuspäivämäärästä • pakkauskoko: 3 kg purkki Tuote ei sovellu ulkotiloihin, altaisiin eikä jatkuvasti veden alla oleviin rakenteisiin. Ei sovellu myöskään kohteisiin, joissa saumaukselta vaaditaan korkeaa mekaanista lujuutta tai kemikaalien kestoa.

Pakkaus

Paino
3.15 kg
Nettosisältö
3 KGM
Korkeus
1.3 cm
Pituus
1.9 cm
Leveys
1.9 cm

Vaaralausekkeet:

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Ej användbar. vPvB: Ej användbar.