Siloksan Primer Tartuntapohja 10l

TEKNOS

Ulkokäyttöön kiviainespintojen pohjamaalaukseen. Käytetään erityisesti vanhojen kalkkirappaus- ja kalkkimaalipintojen pohjustukseen.

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500962936
  • EAN-koodi: 6414620451557

Ulkokäyttöön kiviainespintojen pohjamaalaukseen. Käytetään erityisesti vanhojen kalkkirappaus- ja kalkkimaalipintojen pohjustukseen.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Pakkaus

Paino
15.71 kg
Korkeus
22 cm
Pituus
33 cm
Leveys
33 cm