Sulkuaine Kiilto Hydrablock 8,5kg

KIILTO PRO

2 –komponenttinen, liuotteeton ja viskoottinen sulkuaine rakenteista sisäilmaan vapautuville haitta-aineille sekä kapillaari- ja diffuusiokosteuden hallintaan. Tiivis ja luja.

289 € / kpl

40,70 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaToimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 502088523
  • EAN-koodi: 6411512545103

2 –komponenttinen, liuotteeton ja viskoottinen sulkuaine rakenteista sisäilmaan vapautuville haitta-aineille sekä kapillaari- ja diffuusiokosteuden hallintaan. Tiivis ja luja.

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH205 Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
9.8 kg
Korkeus
24 cm
Pituus
30.1 cm
Leveys
30.1 cm