Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Tasoituslaasti Weber Vetonit REP 970 0,6mm 20kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415910020729 | Tuotenumero: 501408819

Betonipinnassa esiintyvien huokosten sulkemiseen ja pinnan epätasaisuuksien tasaamiseen ennen pinnoitusta. Antaa raudoitukselle lisäsuojaa hidastamalla kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alustaan.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415910020729
  • Tuotenumero: 501408819

weber REP 970 on suola-pakkaskestävä R3-luokan harmaa ylitasoituslaasti. Ylitasoituslaastia käytetään betonipinnassa esiintyvien huokosten sulkemiseen ja pinnan epätasaisuuksien tasaamiseen ennen pinnoitusta korjausmenetelmän 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) tai 3.3 (laastin ruiskutus) avulla. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R3 vaatimukset. Tuote antaa raudoitukselle lisäsuojaa hidastamalla kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alustaan. Tekniset tiedot • menekki: n. 2 kg/m²/mm • suositeltava kerrospaksuus: 0–5 mm • vedentarve: 3,6–4,0 l/20 kg • valmista massaa: n. 12–13,6 l/20 kg:n säkki • käyttöaika: n. 45 min • sideaine: CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti ja polymeeri • runkoaine: luonnonhiekka ja kalkkikivi 0–0,6 mm • lisäaine: työstettävyyttä, tartuntaa sekä tiiveyttä parantavia lisäaineita • tartuntalujuus 28 vrk: > 1,5 MPa (EN 1542) • puristuslujuus 28 vrk: > 25 MPa (EN 12190) • estetty kutistuminen/laajeneminen: tartuntalujuus testin jälkeen > 1,5 MPa (EN 12617-4) • paloluokka: A2 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: suola-pakkaskestävä (EN 13687-1) • karbonatisoitumisen kestävyys: hyväksytty (EN 13295) • kloridipitoisuus: < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) • kapillaarinen vedenimeytyminen: ≤ 0,5 kg/(m²*h0,5) (SFS-EN 13057) • kalustosuositus: Weber Rapparipaketti pikkusäkeille. Staattori 50/7R tai Superstar 0,5, teräsvahvikkeinen letku maks. 40 m. • varastointi ja säilyvyys: n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • väri: harmaa • pakkaus: 20 kg:n säkki Säkillinen (20 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan koneellisesti esim. porakonevispilällä 3,6–4,0 litraan puhdasta vettä. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
20 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
5
Menekki (kg/m²/1 mm)
2
Säilyvyysaika (kk)
12
Väri
Harmaa
Vedentarve (l/kg)
0.18
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
Pakkauskoko (kg)
20

Pakkaus

Paino
20 kg
Nettosisältö
20 KGM
Korkeus
12.2 cm
Pituus
46 cm
Leveys
26.9 cm

Ympäristötiedot

GWP-arvo (kg CO2e/t) vahvistetusta EPD-ympäristöselosteesta
426
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. EUH203 Sisältää kromi(VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. EUH203 Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.