Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto Sika Boom 557 All Season 750ml

SIKA

Yksikomponenttinen laajeneva polyuretaanipohjainen eristysvaahto. Tuote on pistoolikäyttöinen.

  • laaja käyttölämpötila
  • hyvä lämmöneristys
  • hyvä ääneneristävyys
  • useille materiaaleille

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

11,95 € / kpl

15,93 € / l

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 502171908
  • EAN-koodi: 7612895534084

Sika Boom®-557 All Seasons on 1-komponenttinen pistoolikäyttöinen laajeneva polyuretaanipohjainen eristysvaahto, laajalla käyttölämpötila-alueella. Käyttölämpötila-alue on -10 °C – +40 °C. Tuote ei sisällä kloorattuja parafiineja eikä halogeenejä. Eristysvaahto on helppo käyttää kylmillä pinnoilla ja matalissa lämpötiloissa (-10 °C – +40 °C). Eristysvaahto toimii myös matalassa ilmankosteudessa. Sika Boom®-557 All Seasons soveltuu käytettäväksi mm. liitoskohtien ja rakojen tiivistyksiin ja täyttöihin, ovi- ja ikkunarakenteiden tiivistyksiin ja asennuksiin sekä läpivientien täyttöihin ja tiivistyksiin. • kemiallinen pohja: polyuretaanivaahto • pakkaus: 750 ml pullo • väri: vaaleankeltainen • käyttöikä: 12 kk valmistuspäivästä • varastointiolosuhteet: varastointi avaamattomissa, vahingoittumattomissa alkuperäisissä pakkauksissa pystyasennossa. Kuivassa varastossa +5 °C...+30 °C lämpötilassa. Suojattava kosteudelta, kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta. Aerosolipullo tulee säilyttää aina pystyasennossa alle +50 °C lämpötilassa (räjähdysvaara). • tiheys: ~21 kg/m³ (FEICA TM 1019 • puristuslujuus: ~4,0 N/cm² (kuiva) (FEICA TM 1011) • vetomurtolujuus: ~10 N/cm² (kuiva), ~7,5 N/cm² (märkä)(FEICA TM 1018) • leikkauslujuus: ~5 N/cm² (FEICA TM 1012) • mitoituksen pysyvyys: ± ~5 % (FEICA TM 1004) • laajeneminen: ~80 % (FEICA TM 1010) • valon ja lämmön kesto: kuivunut vaahto suojattava UV-säteilyltä • käytönaikainen lämpötila: -40 °C min. / +80 °C maks. (hetkellisesti +100 °C) • riittoisuus: 750 ml pullo: riittoisuus (laatikkotesti) ~44 l, sauman tuotto (saumatesti) ~23 m (sauman paksuus 20 x 50 mm) • tuotteen lämpötila: pullon lämpötilan tulee tuotetta käytettäessä olla vähintään +5 °C. Paras lopputulos saadaan pullon lämpötilan ollessa +20 °C. • ympäristön lämpötila: optimaalinen lämpötila +20 °C. Sallittu käyttölämpötila -10 °C min. / +40 °C maks. • alustan lämpötila: optimaalinen lämpötila +20 °C. Sallittu alustan lämpötila −10 °C min. / +40 °C maks. • kuivumisaika: täysin kuivunut n. 24 tunnin kuluttua • leikattavissa: ~35 min (FEICA TM 1005) • kosketuskuiva: ~8 min (FEICA TM 1014) Eristysvaahtoa on helppo leikata ja viimeistellä. Vaahto soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Pullon lämpötilan tulee tuotetta käytettäessä olla vähintään +5 °C. Paras lopputulos saadaan pullon lämpötilan ollessa +20 °C. Sika Boom®-557 All Seasons liimautuu ilman esikäsittelyaineita (primerit/aktivointiaineet). Ravista Sika Boom®-557 All Seasons -pulloa hyvin vähintään 20 kertaa ennen käyttöä. Pulloa ravistettava aina uudelleen, jos tuotteen käytöstä on kulunut aikaa. Pullon ravistuksen jälkeen irrota korkki Sika Boom®- 557 All Seasons -pullosta – kuin myös kansi kierteen päältä. Kierrä Sika Boom®-557 All Seasons -pullo kiinni vaahtopistooliin.

Tuote

Paino
0.71 kg
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
0.88 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
34.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
Isosyanaatiton
Ei
M1-sertifioitu
Kyllä

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 Saattaa hengitettynä vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi). Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).