Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto Sika Boom 558 Flex 750ml

SIKA

Polyuretaanipohjainen pistoolikäyttöinen eristysvaahto kohteisiin, joissa tarvitaan joustavaa ja muodossaan pysyvää saumaa.

  • kuivuttuaan joustava
  • helppokäyttöinen
  • hyvä lämmöneriste
  • sisä- ja ulkokäyttöön

12,95 € / kpl

17,27 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 502312592
  • EAN-koodi: 7612895644325

Sika Boom®-558 Flex on joustava 1-komponen pistoolikäyttöinen itselaajentuva polyuretaanivaahto. Eristysvaahto on ihanteellinen ovi- ja ikkunakarmien saumojen ja liitoskohtien tiivistyksiin ja asennuksiin, sillä se ei jälkiturpoa. Kuivuttuaan joustava eristysvaahto kestää saumassa liikettä. Sika Boom®-558 Flex soveltuu käytettäväksi mm. läpivientien, liitoskohtien ja rakojen täyttöihin ja tiivistyksiin, ovi- ja ikkunakarmien saumojen tiivistämisiin ja asennuksiin sekä läpivientien tiivistyksiin ja eristyksiin. • kemiallinen pohja: polyuretaanivaahto • pakkaus: 750 ml painepakkaus • väri: vaaleankeltainen • käyttöikä: 15 kuukautta valmistuspäivästä • varastointiolosuhteet: tuote on varastoitava alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa kuivassa tilassa +5 °C – +25 °C. Säilytettävä pystyasennossa. Suojattava suoralta auringonvalolta, aina alle + 50 °C (räjähdysvaara). • tiheys: ~27 kg/m³ (FEICA TM 1019) • puristuslujuus: ~1,5 N/cm² (kuiva), ~1,0 N/cm² (märkä) (FEICA TM 1011) • vetomurtolujuus: ~6,0 N/cm² (kuiva), ~6,0 N/cm² (märkä) (FEICA TM 1018) • murtovenymä: ~34 % (kuiva), ~25 % (märkä) (FEICA TM 1018) • leikkauslujuus: ~3,5 N/cm² (märkä) (FEICA TM 1012) • mitoituksen pysyvyys: ~ ±3 % (kuiva), ~ ±3 % (märkä) (FEICA TM 1004) • laajeneminen: ~60 % (FEICA TM 1010) • curing pressure: ~0,1 N/cm² (FEICA TM 1009) • valon ja lämmön kesto: suojattava UV-säteilyltä • käytönaikainen lämpötila: -40 °C min. / +80 °C maks. (hetkellisesti +100 °C) • riittoisuus, 750 ml : vaahdon tuotto: ~44 l, vaahtosaumaa: ~29 m • tuotteen lämpötila: ihanteellinen +20 °C, min. +5 °C, maks. +30 °C • ympäristön lämpötila: ihanteellinen +20 °C, min. -10 °C, maks. +35 °C • alustan lämpötila: ihanteellinen +20 °C, min. -10 °C, maks. +35 °C • kuivumisaika: ~35 minuuttia (FEICA TM 1005) • kosketuskuiva: ~8 minuuttia (FEICA TM 1014) Tuote soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkokäyttöön. Alustan tulee olla pölytön, öljytön ja puhdas kaikista irtohiukkasista. Maali, sementtiliima ja muu tartuntaa heikentävä aines on poistettava. Tuote voidaan asentaa ilman esikäsittelyaineita (primeri/aktivointi). Tuote tarttuu yleisimpiin rakennusmateriaaleihin kuten puu, betoni, tiili, metalli ja alumiini. Epätavallisten rakennusmateriaalien kanssa on suositeltavaa testata tuotetta ennen käyttöä.

Tuote

Paino
0.767 kg
Säilyvyysaika (kk)
15
Kuivumisaika (min)
35

Pakkaus

Paino
0.925 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
34.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
Isosyanaatiton
Ei
M1-sertifioitu
Kyllä

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 Saattaa hengitettynä vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi). Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Användning av produkten kan orsaka allergiska reaktioner till personer, som redan har sensibiliserats för diisocyanater. Astmatiker och personer som lider av eksem eller hudproblem borde undvika kontakt, även hudkontakt, med produkten. Produkten ska inte användas i utrymmen med dålig ventilation, om man inte använder ett andningsskydd med ett vederbörligt gasfilter (t ex av typ A1 enligt standarden EN 14387). Denna blandning innehåller inga komponenter som anses vara antingen persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) vid halter av 0,1% eller högre.