VALTTI ARCTIC HELMIÄISKUULLOTE 2,7L EP SÄVYTETTÄVÄ

VALTTI ARCTIC HELMIÄISKUULLOTE 2,7L EP SÄVYTETTÄVÄ

TIKKURILA

Luonnonöljypohjainen helmiäiskuullote hirsi- ja lautapinnoille ulkona. Vesiohenteinen, sävytettävä.

52,90 € / kpl

19,59 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500609593
  • EAN-koodi: 6408070050156

Tikkurilan Valtti Arctic on vesiohenteinen, luonnonöljypohjainen helmiäiskuullote ulkokäyttöön. Valtti Arctic imeytyy hyvin puuhun ja suojaa sitä kosteudelta, likaantumiselta ja auringon UV-säteilyltä. Valtti Arctic -kuullote soveltuu sekä uusien että aikaisemmin kuultokäsiteltyjen ulkopuupintojen suojaamiseen. Se jättää puun pintaan kauniin ja luonnollisen, huurteisen helmiäishohteen, joka tulee parhaiten esiin tummissa sävyissä ja auringonvalossa. Käyttökohteita ovat esimerkiksi ulkoseinät, terassiritilät ja aidat. Valtti Arctic sopii hirsipinnoille, sahatuille ja höylätyille puupinnoille, kestopuupinnoille ja lämpökäsitellyille puupinnoille. Pinta on kosketuskuiva 2–3 tunnin kuluttua ja uudelleenkäsiteltävissä noin vuorokauden kuluttua käsittelystä. Valtti Arctic kuullotetta käytetään sävytettynä. • väri: sävytettävissä kuultaviin puunsuojasävyihin • riittoisuus: sahalauta 4–8 m²/l, höylälauta ja hirsipinta 8–12 m² • kuiva-ainepitoisuus: n. 26 tilavuusprosenttia • tiheys n. 1,0 kg/l • EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: maks. 130 g/l. PINNAN ESIKÄSITTELY Esikäsittely tekee lopputuloksesta kestävämmän ja kauniimman sekä pidentää huoltoväliä. Esikäsittelyllä säästät aikaa ja vaivaa myöhemmin – siksi pohjatyö kannattaa tehdä huolellisesti. Käsittelemätön pinta Poista käsiteltävästä pinnasta irtonainen aines, lika ja pöly tai juuri- tai teräsharjalla. Käytä homeen poistamiseen tarvittaessa homepesuliuosta. Käsittelemätön puu kannattaa pohjustaa pohjusteella mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Aikaisemmin kuultokäsitelty pinta Poista pinnasta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella tai teräsharjalla. Puhdista pinta tarvittaessa homepesuaineella. Puupuhtaat pinnat kannattaa käsitellä pohjusteella. Jos puun pinnalle jää selvä, mahdollisesti kiiltävä kalvo, poista se tai ainakin hio huolellisesti. KÄYTTÖ Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä kuullotetta samaan astiaan – näin vältyt värierojen syntymiseltä. Sekoita kuullote huolellisesti ennen käyttöä. Sekoita kuullotetta myös käytön aikana. Sivele kuullote tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele pinta kahteen kertaan, höylä- ja hirsipinnat ohuelti. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Kuullotteen lopullisen sävyn näkee vasta, kun se on kuivunut. Tarkkaile kuullotteen kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa, jos kuullote alkaa kulua pinnalta. Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Muista myös: homeenpoistoaine, pohjuste, maalarinteipit, suojamuovit, työvaatteet ja -käsineet.

Vaaralausekkeet

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC) och blandning av 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG nr. 247-500-7] och 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
2.7 kg
Pakkauskoko (l)
2,7
Ohenne
Vesi
Käyttö
Ulos
Perusmaali
EP
Sävytys
Sävytettävä
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
6
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
10

Pakkaus

Paino
2.97 kg
Korkeus
18 cm
Pituus
18.2 cm
Leveys
19.2 cm