VALTTI ARCTIC HELMIÄISKUULLOTE EP 9L

VALTTI ARCTIC HELMIÄISKUULLOTE EP 9L

TIKKURILA

Huurteenhohtoinen helmiäiskuullote puu- ja hirsitaloille. Helmiäispigmentti korostaa puun luonnetta ja antaa sille upean ainutlaatuisen pinnan. Arvokkaat, luonnonläheiset Arctic-sävyt.


111 € / kpl

12,33 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500609594
  • EAN-koodi: 6408070050163

Huurteenhohtoinen helmiäiskuullote puu- ja hirsitaloille. Helmiäispigmentti korostaa puun luonnetta ja antaa sille upean ainutlaatuisen pinnan. Arvokkaat, luonnonläheiset Arctic-sävyt.

Vaaralausekkeet

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC) och blandning av 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG nr. 247-500-7] och 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
9 kg
Pakkauskoko (l)
9
Ohenne
Vesi
Käyttö
Ulos
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
6
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
10

Pakkaus

Paino
9.77 kg
Korkeus
20 cm
Pituus
30 cm
Leveys
31 cm