Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Valtti Kalusteöljy ruskea spray 400ml

TIKKURILA

Nopea ja helppo kalusteöljykäsittely puisille pihakalusteille. Suihkutettava öljy tavoittaa helposti myös monimuotoiset pinnat. Helppo suihkuttaa ja tasoittaa kankaalla. Upea kovapuun ruskea sävy.

10,95 € / kpl

27,37 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 501012679
  • EAN-koodi: 6408070066362

Nopea ja helppo kalusteöljykäsittely puisille pihakalusteille. Suihkutettava öljy tavoittaa helposti myös monimuotoiset pinnat. Helppo suihkuttaa ja tasoittaa kankaalla. Upea kovapuun ruskea sävy.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC) ja etyylimetyyliketoksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC) och etylmetylketoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
0.24 kg
Pakkauskoko (l)
0,4
Käyttö
Ulos
Sävytys
Ei voida sävyttää
Riittoisuus/pohjamaalaus (imevä pinta), m²/l
0
Riittoisuus/pohjamaalaus (imemätön pinta), m²/l
0
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
0
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
0

Pakkaus

Paino
0.39 kg
Korkeus
20 cm
Pituus
2 cm
Leveys
6.5 cm