Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Valtti Plus Base Puunsuojapohjuste 0,9l sinertävä

TIKKURILA

Antaa maalausyhdistelmälle maksimaalisen keston ja lianhylkivyyden.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 501508894
  • EAN-koodi: 6408070074244

Antaa maalausyhdistelmälle maksimaalisen keston ja lianhylkivyyden.

Tuote

Paino
0.918 kg
Riittoisuus/pohjamaalaus (imemätön pinta), m²/l
Riittoisuus (imevä pinta), m²/l
7
Käyttö
Ulos
Riittoisuus (imemätön pinta), m²/l
10
Riittoisuus/pohjamaalaus (imevä pinta), m²/l
Pakkauskoko (l)
0.9

Pakkaus

Paino
1.042 kg
Nettosisältö
0.9 LTR
Korkeus
13.7 cm
Pituus
10.8 cm
Leveys
10.8 cm

Vaaralausekkeet:

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää Propikonatsoli, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller Propikonazol, 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on och 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.