Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Valtti Plus Base Puunsuojapohjuste 9l sinertävä

TIKKURILA

Antaa maalausyhdistelmälle maksimaalisen keston ja lianhylkivyyden.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 501508896
  • EAN-koodi: 6408070074268

Antaa maalausyhdistelmälle maksimaalisen keston ja lianhylkivyyden.

Tuote

Paino
9.18 kg
Riittoisuus/pohjamaalaus (imemätön pinta), m²/l
Riittoisuus (imevä pinta), m²/l
7
Käyttö
Ulos
Riittoisuus (imemätön pinta), m²/l
10
Riittoisuus/pohjamaalaus (imevä pinta), m²/l
Pakkauskoko (l)
9

Pakkaus

Paino
10.272 kg
Nettosisältö
9 LTR
Korkeus
20 cm
Pituus
31 cm
Leveys
31 cm

Vaaralausekkeet:

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää Propikonatsoli, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller Propikonazol, 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on och 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.