VALTTI PLUS KESTO ERIKOISKUULLOTE 0,9L OPP SÄVYTETTÄVÄ

VALTTI PLUS KESTO ERIKOISKUULLOTE 0,9L OPP SÄVYTETTÄVÄ

TIKKURILA

Tuplasti pidempi huoltoväli kuin tavanomaisilla kuullotteilla. Erikoispigmentoitu puolihimmeä lakkamainen tuote paneelipinnoille ja lamellihirrelle.

32,95 € / kpl

36,61 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501514283
  • EAN-koodi: 6408070073810

HUOM! Tätä tuotetta voi käyttää ainoastaan sävytettynä. Sävytys on ostettava erikseen.

Vaaralausekkeet

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-oktyyli-2Hisotiatsol-3-onia (OIT), 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller 5-Klor-2-metyl-4isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-4-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-oktyl-2Hisotiazol-3-on (OIT), 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on (BIT) och 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
0.936 kg
Pakkauskoko (l)
0,9
Kiilto
Puolihimmeä
Käyttö
Ulos
Sävytys
Sävytettävä
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
6
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
10

Pakkaus

Paino
1.06 kg
Korkeus
13.7 cm
Pituus
10.5 cm
Leveys
10.8 cm