Ferrex Aqua Ruosteenestomaali 10l valkoinen

TEKNOS

Vesiohenteinen, puolihimmeä korroosionestopigmentoitu ja -inhiboitu ruosteenesto- ja tartuntapohjamaali. Ruostuville rauta- ja teräspinnoille sekä alumiinille ulkona ja sisällä. Erinomainen tartunta.

199 € / kpl

19,90 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501521780
  • EAN-koodi: 6414621112365

Vesiohenteinen, korroosionesto-inhiboitu puolihimmeä polyuretaanimaali, joka soveltuu korroosionestoon ja tartuntapohjamaaliksi kaikille ruosteelle alttiille rauta- ja teräspinnoille sekä alumiinille niin ulkona kuin sisällä. Tartunta on erittäin hyvä myös sinkitylle pinnalle sekä konepajapohjamaalien päälle. Voidaan pintamaalata lähes kaikilla vesi- ja liuotinohenteisilla ulko- ja sisämaaleilla. Hyvän säänkestävyyden ansiosta se voidaan jättää myös pintamaalaamatta.

Vaaralausekkeet

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. (Ks. liite) Faroangivelser: H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on och 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Tuote

Paino
13.16 kg
Pakkauskoko (l)
10
Kiilto
Puolihimmeä
Ohenne
Vesi
Käyttö
Sisälle ja ulos
Sävytys
Ei voida sävyttää
Riittoisuus/pohjamaalaus (imevä pinta), m²/l
0
Riittoisuus/pohjamaalaus (imemätön pinta), m²/l
0
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
8
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
9

Pakkaus

Paino
14.21 kg
Korkeus
22 cm
Pituus
33 cm
Leveys
33 cm