Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Ferrex Aqua Ruosteenestomaali 1l valkoinen

TEKNOS
  • EAN-koodi: 6414621112341 | Tuotenumero: 501516455

Vesiohenteinen, puolihimmeä korroosionestopigmentoitu ja -inhiboitu ruosteenesto- ja tartuntapohjamaali. Ruostuville rauta- ja teräspinnoille sekä alumiinille ulkona ja sisällä. Erinomainen tartunta.

  • riittoisuus: 8-10 m2/l
  • puolihimmeä
  • hyvä säänkestävyys
  • vesiohenteinen

36,95 € / kpl

36,95 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 6414621112341
  • Tuotenumero: 501516455

Vesiohenteinen, korroosionesto-inhiboitu puolihimmeä polyuretaanimaali, joka soveltuu korroosionestoon ja tartuntapohjamaaliksi kaikille ruosteelle alttiille rauta- ja teräspinnoille sekä alumiinille niin ulkona kuin sisällä. Tartunta on erittäin hyvä myös sinkitylle pinnalle sekä konepajapohjamaalien päälle. Voidaan pintamaalata lähes kaikilla vesi- ja liuotinohenteisilla ulko- ja sisämaaleilla. Hyvän säänkestävyyden ansiosta se voidaan jättää myös pintamaalaamatta.

Tuote

Paino
1.32 kg
Toimittajan ilmoittama alkuperämaa
Suomi
Riittoisuus/pohjamaalaus (imemätön pinta), m²/l
Riittoisuus (imevä pinta), m²/l
8
Perusmaali
PM1
Kiilto
Puolihimmeä
Käyttö
Sisälle ja ulos
Ohenne
Vesi
Riittoisuus (imemätön pinta), m²/l
9
Sävytys
Ei voida sävyttää
Riittoisuus/pohjamaalaus (imevä pinta), m²/l
Pakkauskoko (l)
1

Pakkaus

Paino
1.42 kg
Nettosisältö
1 LTR
Korkeus
13.5 cm
Pituus
11 cm
Leveys
11 cm

Vastuullisuusluokka

Terve rakennus
Vastuullisemmin tuotettu
Lue lisää vastuullisuudesta

Ympäristötiedot

VOC-pitoisuus < 8 % (paino/tilavuus)
Kyllä
M1-sertifioitu
Kyllä

Vaaralausekkeet:

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. (Ks. liite) Faroangivelser: H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on och 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.