HIENOTASOITE KEVYT TEKNOSPRO BREPLASTA LF 0,4L

HIENOTASOITE KEVYT TEKNOSPRO BREPLASTA LF 0,4L

TEKNOS

Käyttövalmis, vesiohenteinen kevyt yleistasoite. Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoitukseen.


11,95 € / kpl

29,87 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501837735
  • EAN-koodi: 6414621136286

Käyttövalmis, vesiohenteinen kevyt yleistasoite kuiviin tiloihin. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82. Täyttää rasitusluokan 04 vaatimukset. Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoitukseen. Alustana voi olla kipsi, kuitulevy, betoni, rappaus yms. Sopii myös tapettisaumojen ja maalattujen pintojen tasoitukseen. Teknospro Breplasta LF:llä on hyvä täyttökyky ja se on helppo levittää. Pinnasta tulee erittäin sileä ja se on siten erinomainen alusta tapetoinnille tai maalaukselle.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. (Ks. liite) Faroangivelser: EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning och 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Tuote

Nettosisältö
0,4 l
Käyttö
Sisälle
Menekki (l/m²/1 mm)
1

Pakkaus

Paino
0.48 kg
Korkeus
24 cm
Pituus
6 cm
Leveys
6 cm