Kevyttasoite Silora LF 0,4l

TEKNOS

Käyttövalmis, vesiohenteinen kevyt yleistasoite. Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoitukseen.

11,95 € / kpl

29,87 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501820488
  • EAN-koodi: 6414621136316

Käyttövalmis, vesiohenteinen kevyt yleistasoite. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82. Rasitusluokka 01-04. Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoitukseen. Alustana voi olla kipsi, kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms. Sopii myös levysaumojen silotukseen. Silora LF:llä on hyvä tarttuvuus ja täyttökyky.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. (Ks. liite) Faroangivelser: EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning och 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Tuote

Paino
0.48 kg
Nettosisältö
0,4 l
Käyttö
Sisälle

Pakkaus

Paino
0.52 kg
Korkeus
24 cm
Pituus
6 cm
Leveys
6 cm