KIRJO TILE TIILIKATTOMAALI T2515 MUSTA 10L

KIRJO TILE TIILIKATTOMAALI T2515 MUSTA 10L

TEKNOS

Vesiohenteinen akrylaattipohjainen huoltomaali betonitiilikatoille. Soveltuu sekä tehdasmaalattujen että läpivärjättyjen betoni- ja sementtikattotiilien maalaukseen. Suojaa tiiltä kosteudelta, rapautumiselta ja lialta. Täyshimmeä.

99,90 € / kpl

9,99 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501394324
  • EAN-koodi: 6414621084259

Vesiohenteinen akrylaattipohjainen huoltomaali betonitiilikatoille. Soveltuu sekä tehdasmaalattujen että läpivärjättyjen betoni- ja sementtikattotiilien maalaukseen. Suojaa tiiltä kosteudelta, rapautumiselta ja lialta. Täyshimmeä.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos, 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Faroangivelser: EUH208 Innehåller blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazoli-3-on, 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on och 2,4,7,9-tetrametyldek-5-yn-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Tuote

Paino
12.18 kg
Pakkauskoko (l)
10
Kiilto
Täyshimmeä
Ohenne
Vesi
Käyttö
Ulos
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
4
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
6

Pakkaus

Paino
13.23 kg
Korkeus
22 cm
Pituus
33 cm
Leveys
33 cm