Lakkabensiini 1050 1l alkydimaaleille ja -lakoille

TIKKURILA

Aromaattivapaa lakkabensiini. Soveltuu alkydimaalien ja -lakkojen ohentamiseen.

8,95 € / kpl

8,95 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500809938
  • EAN-koodi: 6408070001509

Aromaattivapaa lakkabensiini. Soveltuu alkydimaalien ja -lakkojen ohentamiseen.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Tuote

Paino
0.78 kg
Pakkauskoko (l)
1

Pakkaus

Paino
0.822 kg
Korkeus
25.9 cm
Pituus
42 cm
Leveys
8.3 cm