NATURA 40 SISÄLAKKA 9L PUOLIKIILTÄVÄ

NATURA 40 SISÄLAKKA 9L PUOLIKIILTÄVÄ

TEKNOS

Vesiohenteinen, tehokkaan UV-suojan omaava, M1-luokiteltu akrylaattilakka puisille seinä- ja kattopinnoille kuivissa sisätiloissa. Tasoittuu hyvin, kuivuu nopeasti, on lähes hajuton eikä kellastu. Lakka voidaan myös sävyttää.

109 € / kpl

12,11 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501228377
  • EAN-koodi: 6414621059066

Vesiohenteinen, tehokkaan UV-suojan omaava, M1-luokiteltu akrylaattilakka puisille seinä- ja kattopinnoille kuivissa sisätiloissa. Tasoittuu hyvin, kuivuu nopeasti, on lähes hajuton eikä kellastu. Lakka voidaan myös sävyttää.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro.247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos ja hydroksifenyyli-bentsotriatsolijohdannaisia. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: BIT ja MIT. Faroangivelser: EUH208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) och hydroxifenyl-benzotriazolderivat. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller biocider för konservering under lagring: BIT och MIT.

Tuote

Paino
9.33 kg
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
9
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
12

Pakkaus

Paino
10.38 kg
Korkeus
22 cm
Pituus
33 cm
Leveys
33 cm