Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Nordica Primer Pohjamaali 2,7l vesiohenteinen

TEKNOS

Vesiohenteinen, alkydipohjainen uusien puupintojen tartuntapohjamaali ulkokäyttöön. Voidaan pintamaalata akrylaatti-, alkydi- ja öljymaaleilla. Täyshimmeä.

54,90 € / kpl

20,33 € / l

Tilaa sävytettynä

Tilaa tuote valmiiksi sävytettynä
Valittu sävy:Ei valintaa
Huomaathan että näytöllä esitettävät värit on saatu aikaan elektronisesti, eivätkä ne välttämättä vastaa lopullista sävyä.
Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500962759
  • EAN-koodi: 7318740017534

Vesiohenteinen, alkydipohjainen uusien puupintojen tartuntapohjamaali ulkokäyttöön. Voidaan pintamaalata akrylaatti-, alkydi- ja öljymaaleilla. Täyshimmeä.

Vaaralausekkeet

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni, 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos, kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) ja 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää maalikalvon ja tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: IPBC ja DCOIT ja EGForm ja BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Faroangivelser: H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-one, 3-jod-2-propynylbutylkarbamat,5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1), koboltbis(2-etylhexanoat) och 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller biocider för konservering av torrfilm och under lagring: IPBC och DCOIT och EGForm och BIT och C(M)IT/MIT (3:1). Risk för hudsensibilisering.

Tuote

Paino
3.52 kg
Pakkauskoko (l)
2,7
Kiilto
Täyshimmeä
Ohenne
Vesi
Käyttö
Ulos
Perusmaali
PM1
Sävytys
Sävytettävissä
Riittoisuus/pohjamaalaus (imevä pinta), m²/l
7
Riittoisuus/pohjamaalaus (imemätön pinta), m²/l
9
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
0
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
0

Pakkaus

Paino
3.87 kg
Korkeus
16 cm
Pituus
21 cm
Leveys
21 cm