Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Nordica Primer Pohjamaali 9l valkoinen

TEKNOS

Tarttuva ja suojaava puupintojen pohjamaali. Vesiohenteinen.

110 € / kpl

12,22 € / l

Tilaa sävytettynä

Tilaa tuote valmiiksi sävytettynä
Valittu sävy:Ei valintaa
Huomaathan että näytöllä esitettävät värit on saatu aikaan elektronisesti, eivätkä ne välttämättä vastaa lopullista sävyä.
Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500962887
  • EAN-koodi: 7318740017541

Nordica Primer -pohjamaali on vesiohenteinen, valkoinen alkydipohjainen tartuntapohjamaali puupinnoille ulkokäyttöön. Pohjamaalaamalla maalattavat pinnat huolellisesti saat aikaan kauniin ja kestävän lopputuloksen. Huolellinen pohjatyö myös pidentää maalipinnan huoltoväliä. Täyshimmeällä Nordica Primer -pohjamaalilla voit pohjamaalata esimerkiksi rakennusten puiset ulkoseinät tai ovet. Maalipinta on kosketuskuiva kolmen ja päällemaalattavissa noin 16 tunnin kuluttua maalaamisesta – säätilasta riippuen. Valikoimastamme löydät myös tarpeisiisi ja maalauskohteeseesi sopivan pintamaalin. • väri: valkoinen • täyshimmeä (kiiltoryhmä 6) • riittoisuus: 6–10 m²/l alustasta riippuen • kuiva-ainepitoisuus n. 42 tilavuusprosenttia • tiheys n. 1,3 g/ml • EU VOC -raja-arvo (kat A/d): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: maks. 130 g/l. PINNAN ESIKÄSITTELY Nordica Primer -pohjamaali soveltuu vain esikäsitellyille, paljaille puupinnoille – ei vanhan maalipinnan päälle. Esikäsittelemällä ja pohjamaalaamalla maalattavat pinnat lopputuloksesta tulee kaunis ja kestävä. Maalaamattomat pinnat Puhdista aluksi maalaamattomat pinnat irtoavasta puuaineksesta, liasta ja pölystä sekä käsittele ne tarvittaessa homepesuliuoksella. Sivele pinnat pohjusteella ja anna kuivua 1 vuorokausi. Aikaisemmin maalatut pinnat Poista aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta irtoava tai huonosti kiinni oleva maali, irtonainen puuaines ja epäpuhtaudet. Pese sen jälkeen pinnat tarvittaessa homepesuliuoksella tai maalarinpesuliuoksella. Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Sivele paljaat puupinnat pohjusteella ja anna niiden kuivua 1 vuorokausi. Puhdista paljaat metallipinnat irtoruosteesta, rasvasta ja liasta ja harjaa ne teräsharjalla sekä pohjamaalaa ruosteenestopohjamaalilla ennen maalausta. MAALAAMINEN Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja levitä se siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla. Jos maali levitetään ruiskulla, pinta kannattaa viimeistellä siveltimellä, jotta maali tarttuu varmasti hyvin. Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Muista myös: pintamaali, homeenpoistoaine, pohjuste, siveltimet, työvaatteet ja -käsineet, hengityssuojaimet, maalarinteipit, suojamuovit ja maalaustelineet.

Vaaralausekkeet

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni, 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos, kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) ja 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää maalikalvon ja tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: IPBC ja DCOIT ja EGForm ja BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Faroangivelser: H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-one, 3-jod-2-propynylbutylkarbamat,5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1), koboltbis(2-etylhexanoat) och 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller biocider för konservering av torrfilm och under lagring: IPBC och DCOIT och EGForm och BIT och C(M)IT/MIT (3:1). Risk för hudsensibilisering.

Tuote

Paino
11.75 kg
Pakkauskoko (l)
9
Kiilto
Täyshimmeä
Ohenne
Vesi
Käyttö
Ulos
Perusmaali
PM1
Sävytys
Sävytettävissä
Riittoisuus/pohjamaalaus (imevä pinta), m²/l
7
Riittoisuus/pohjamaalaus (imemätön pinta), m²/l
9
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
0
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
0

Pakkaus

Paino
12.8 kg
Korkeus
22 cm
Pituus
33 cm
Leveys
33 cm