Pikasilote Presto 200ml

TIKKURILA

Nopeasti kuivuva lateksisilote. Naarmujen paikkaukseen ja pienten pintojen osasilotukseen ja viimeistelyyn kuivissa sisätiloissa ennen pintamaalausta.M1.

14,95 € / kpl

74,75 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500740172
  • EAN-koodi: 6408070012352

Soveltuu uusille ja aikaisemmin maalatuille puu-, puukuitulevy-, lastulevy-, rappaus-, tasoitepinnoille.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: EUH208 Innehåller 5-Klor-2-metyl-4-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] ja 2-metyl-4-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning och 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
0.36 kg
Nettosisältö
0,2 l
Väri
Valkoinen
Käyttö
Sisälle

Pakkaus

Paino
0.46 kg
Korkeus
20 cm
Pituus
35 cm
Leveys
5 cm