Pikasilote Silora D 0,2l

TEKNOS

Käyttövalmis, vesiohenteinen pikasilote pieniin paikkauksiin. Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien puupintojen, esim. ovien ja kalusteiden pieniin paikkauksiin, ja naulanreikien silotukseen.

12,95 € / kpl

64,75 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501820487
  • EAN-koodi: 6414621136309

Käyttövalmis, vesiohenteinen pikasilote. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82. Rasitusluokka 01-04. Käytetään kuivissa sisötiloissa olevien puupintojen, esim. ovien ja kalusteiden pieniin paikkauksiin, ja esim. naulanreikien silotukseen. Silora D kuivuu nopeasti, ja sillä saa erittäin tasaisen pinnan.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. (Ks. liite) Faroangivelser: EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning och 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Tuote

Paino
0.36 kg
Nettosisältö
0,2 l
Käyttö
Sisälle

Pakkaus

Paino
0.39 kg
Korkeus
22 cm
Pituus
5 cm
Leveys
5 cm