PIKASILOTE TEKNOSPRO BREPLASTA PIKA 0,2L

PIKASILOTE TEKNOSPRO BREPLASTA PIKA 0,2L

TEKNOS

Käyttövalmis, vesiohenteinen pikasilote pieniin paikkauksiin. Käytetään kuivissa sisötiloissa olevien puupintojen, esim. ovien ja kalusteiden pieniin paikkauksiin, ja naulanreikien silotukseen.


11,95 € / kpl

59,75 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501837731
  • EAN-koodi: 6414621136224

Käyttövalmis, vesiohenteinen akrylaattilakkasilote. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82. Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien pienehkäjen kolojen ja naarmujen silotukseen sekä osa- ja kokotasoituksiin. Teknospro Breplasta Pikasilote soveltuu useimpiin sisäpuolisiin rakennusmateriaalipintoihin sekä kalusteisiin. Teknospro Breplasta Pikasilote on kevyt levittää ja se kuivuu nopeasti. Silote muodostaa erinomaisen alustan maalaukselle.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. (Ks. liite) Faroangivelser: EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning och 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Tuote

Paino
0.36 kg
Nettosisältö
0,2 l
Käyttö
Sisälle

Pakkaus

Paino
0.39 kg
Korkeus
22 cm
Pituus
5 cm
Leveys
5 cm