Puutarhakalkki Kekkilä 25kg

KEKKILÄ

Puutarhakalkki on tarkoitettu maan perus- ja ylläpitokalkitukseen. Se valmistetaan puhtaasta, luonnonmukaisesta marmorirouheesta, joka liukenee nopeasti kasvin käyttöön ja vaikuttaa pitkään.

8,50 € / kpl

0,34 € / kg

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500674739
  • EAN-koodi: 6433000610452

Puutarhakalkki on tarkoitettu maan perus- ja ylläpitokalkitukseen. Se valmistetaan puhtaasta, luonnonmukaisesta marmorirouheesta, joka liukenee kasvin käyttöön nopeasti ja vaikuttaa pitkään. Puutarhakalkki on koostumukseltaan murumainen ja kostea, joten se on helppo levittää tasaisesti ja ilman pölyä. Kalkin voi levittää keväällä tai elo-syyskuussa. Puutarhan kalkitseminen on yhtä tärkeä hoitotoimenpide kuin lannoittaminenkin, sillä se vähentää maan happamuutta – maan ravinteet ovat parhaiten kasvien käytettävissä kun maan pH-arvo on noin 6,2–6,5. Käyttöohje: Ylläpitokalkitusta tehdessäsi levitä kalkkia 2–4 kourallista neliötä kohden. Peruskalkitusta tehdessäsi ota huomioon maalaji: Hiekkamaa 50 kg / 100 m² ja savimaa 200 kg / 100 m². Käyttösuositus: 2–4 kourallista/m². Riittoisuus: 25 kg / ylläpitokalkitus 1 sk / 100–150 m² ja peruskalkitus 2–8 sk / 100m². Tuoteseloste Tyyppinimi: Magnesiumia sisältävä kalkkikivi Neutralointikyky: 37 % (Ca) Nopeavaikutteinen neutralointikyky: 24 % (Ca) Ravinteet: Kalsium (Ca) 30%, Magnesium (Mg) 3,7 % Hienous: 100 % alle 8 mm, 50 % alle 1 mm Kosteus: 5 % Riittoisuus: 7,5 kg: ylläpitokalkitus: n. 50 m², peruskalkitus: 5–15 m² 25 kg: ylläpitokalkitus: 1 sk / 100–150 m², peruskalkitus: 2–8 sk / 100 m²

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Turvalausekkeet: P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P304 + P341 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Tuote

Paino
25 kg
Tyyppi
Yleislannoite

Pakkaus

Paino
25.63 kg
Korkeus
12 cm
Pituus
53 cm
Leveys
37 cm