Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Puutarhakalkki Kekkilä 7,5kg

KEKKILÄ

Puutarhakalkki on tarkoitettu maan perus- ja ylläpitokalkitukseen. Se valmistetaan puhtaasta, luonnonmukaisesta marmorirouheesta, joka liukenee nopeasti kasvin käyttöön ja vaikuttaa pitkään.

  • puhdas luonnontuote
  • ei pölyä, helppo levittää

5,95 € / kpl

0,79 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 500674750
  • EAN-koodi: 6433000610469

Puutarhakalkki on tarkoitettu maan perus- ja ylläpitokalkitukseen. Se valmistetaan puhtaasta, luonnonmukaisesta marmorirouheesta, joka liukenee kasvin käyttöön nopeasti ja vaikuttaa pitkään. Puutarhakalkki on koostumukseltaan murumainen ja kostea, joten se on helppo levittää tasaisesti ja ilman pölyä. Kalkin voi levittää keväällä tai elo-syyskuussa. Puutarhan kalkitseminen on yhtä tärkeä hoitotoimenpide kuin lannoittaminenkin, sillä se vähentää maan happamuutta – maan ravinteet ovat parhaiten kasvien käytettävissä kun maan pH-arvo on noin 6,2–6,5. Käyttöohje: Ylläpitokalkitusta tehdessäsi levitä kalkkia 2–4 kourallista neliötä kohden. Peruskalkitusta tehdessäsi ota huomioon maalaji: hiekkamaa 50 kg / 100 m² ja savimaa 200 kg / 100 m². Käyttösuositus: 2–4 kourallista/m². Riittoisuus: 7,5 kg / ylläpitokalkitus n. 50 m² ja peruskalkitus 5–15 m². Tuoteseloste Tyyppinimi: Magnesiumia sisältävä kalkkikivi Neutralointikyky: 37 % (Ca) Nopeavaikutteinen neutralointikyky: 24 % (Ca) Ravinteet: Kalsium (Ca) 30%, Magnesium (Mg) 3,7 % Hienous: 100 % alle 8 mm, 50 % alle 1 mm Kosteus: 5 %

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Turvalausekkeet: P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P304 + P341 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Tuote

Paino
7.5 kg
Tyyppi
Yleislannoite

Pakkaus

Paino
7.5 kg
Nettosisältö
7.5 KGM
Korkeus
5 cm
Pituus
39 cm
Leveys
29 cm