ROSTEX SUPER AKVA RUOSTEENESTOPOHJAMAALI VAALEANHARMAA 3L

ROSTEX SUPER AKVA RUOSTEENESTOPOHJAMAALI VAALEANHARMAA 3L

TIKKURILA

Himmeä ja nopeasti kuivuva erikoissideainetta sisältävä ruosteenestopohjamaali vesiohenteisille pintamaaleille. Vesiohenteinen.


73,90 € / kpl

24,63 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500813094
  • EAN-koodi: 6408070053157

Soveltuu sinkittyjen-, teräs-, ja karhennettujen alumiinipintojen pohjamaalaukseen ennen pintamaalausta. Riittoisuus 7 - 9 m2/l (40 μm kuivakalvo).

Vaaralausekkeet

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) seos ja 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on, 5-Klor-2-metyl-4-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-4-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning och 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Pakkauskoko (l)
3
Kiilto
Himmeä
Ohenne
Vesi
Käyttö
Sisälle ja ulos
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
10

Pakkaus

Paino
3.48 kg
Korkeus
18 cm
Pituus
20 cm
Leveys
19.2 cm