RUISKUOHENNE TIKKURILA 1032 1L

RUISKUOHENNE TIKKURILA 1032 1L

TIKKURILA

Miranol ja Unica alkydimaalien ohentamiseen ruiskutuksessa.


16,95 €

Hinta verkkokaupassa

16,95 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500088158
  • EAN-koodi: 6408070008263

Miranol ja Unica alkydimaalien ohentamiseen ruiskutuksessa.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Tuote

Pakkauskoko (l)
1

Pakkaus

Paino
0.72 kg
Korkeus
25.9 cm
Pituus
54 cm
Leveys
8.3 cm