Saumatasoite Presto J 10l

TIKKURILA

Vesiohenteinen, käyttövalmis tasoite kipsilevyjen saumaukseen. Täyttökyky 2 mm ilman halkeilua. Kipsilevysaumojen tasoitukseen ja erityisesti saumanauhan kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa.M1.

31,95 € / kpl

3,20 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500962455
  • EAN-koodi: 6408070019290

Työstetään käsin teräslastalla tai koneellisesti automaattisaumauskone "Bazookalla".

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: EUH208 Innehåller 5-Klor-2-metyl-4-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-4-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning och 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
14 kg
Nettosisältö
10 l
Väri
Harmaa
Käyttö
Sisälle

Pakkaus

Paino
15.3 kg
Korkeus
28 cm
Pituus
25 cm
Leveys
25 cm