Saumatasoite Silora J 10l

TEKNOS

Saumatasoite kuivissa sisätiloissa olevien seinien ja kattojen kipsipintojen saumatasoitukseen. Alustana voi myös olla kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus tms. M1-luokitus. Beige. Raekoko maks.. 0,07 mm.

34,95 € / kpl

3,50 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500962879
  • EAN-koodi: 7318740017961

Saumatasoite kuivissa sisätiloissa olevien seinien ja kattojen kipsipintojen saumatasoitukseen. Alustana voi myös olla kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus tms. M1-luokitus. Beige. Raekoko maks.. 0,07 mm.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. (Ks. liite) Faroangivelser: EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning och 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Tuote

Paino
12.5 kg
Nettosisältö
10 l
Säilyvyysaika (kk)
12
Väri
Beige
Käyttö
Sisälle

Pakkaus

Paino
13.22 kg
Korkeus
22 cm
Pituus
33 cm
Leveys
33 cm