Saumatasoite Teknospro Breplasta J 5l beige

TEKNOS

Käyttövalmis, M1-luokiteltu vesiohenteinen kipsilevyjen saumatasoite. Kosteudenkesto, liimauskyky ja hiottavuus hyvät. Vähäinen kutistuvuus. CE-hyväksytty. Väri beige.

26,95 € / kpl

5,39 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500962431
  • EAN-koodi: 7392210004415

Käyttövalmis, M1-luokiteltu ja CE-hyväksytty vesiohenteinen kipsilevyjen saumatasoite. Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinien ja kattojen kipsipintojen osa- ja saumatasoitukseen. Alustana voi olla myös kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms. Voidaan käyttää myös ylitasoitukseen. On joustava. Kosteudenkesto, liimauskyky ja hiottavuus hyvät. Tasoite on kipsilevyn värinen (beige).

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. (Ks. liite) Faroangivelser: EUH208 Innehåller 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning och 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Tuote

Paino
8.5 kg
Nettosisältö
5 l
Väri
Beige
Käyttö
Sisälle

Pakkaus

Paino
8.8 kg
Korkeus
19 cm
Pituus
23 cm
Leveys
23 cm