Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Snickerisilote Silora A 0,4l

TEKNOS

Käyttövalmis, vesiohenteinen tasoite puutöihin. Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien puupintojen, esim. ovien ja kalusteiden silotukseen.

12,95 € / kpl

32,37 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 501822079
  • EAN-koodi: 6414621136347

Käyttövalmis, vesiohenteinen tasoite puutöihin. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82. Rasitusluokka 01-04. Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien puupintojen, esim. ovien ja kalusteiden silotukseen. Soveltuu myös pohjustetuille metallipinnoille. Silora A:lla on hyvä tarttuvuus ja täyttökyky, ja sillä saa pinnasta erittäin tasaisen.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. (Ks. liite) Faroangivelser: EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning och 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Tuote

Paino
0.71 kg
Nettosisältö
0,4 l
Käyttö
Sisälle

Pakkaus

Paino
0.75 kg
Korkeus
24 cm
Pituus
6 cm
Leveys
6 cm