TEKNOSOLV 1621 MAALINOHENNE 1L

TEKNOSOLV 1621 MAALINOHENNE 1L

TEKNOS

Miedonhajuinen ohenne lakkabensiini- ja tärpättiohenteisille maaleille ja lakoille, työvälineiden pesuun sekä maalattavien pintojen rasvanpoistoon. Hyvä liuotuskyky. Pidentää maalin käsittelyaikaa.


13,95 € / kpl

13,95 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500806908
  • EAN-koodi: 6414620318133

Teknosolv 1621 on miedonhajuinen ohenne lakkabensiini- ja tärpättiohenteisille maaleille ja lakoille, työvälineiden pesuun sekä maalattavien pintojen rasvanpoistoon. Teknosolv 1621:n liuotuskyky on hyvä, joten jo pieni määrä riittää ohennukseen. Ohentamalla voit pidentää maalin käsittelyaikaa. KÄYTTÖ Ohenna liuotinohenteista maalia vain sen verran, että se saadaan levitetyksi vaadittuun kalvonpaksuuteen käyttämälläsi maalausvälineellä. Pese maalaustyövälineet Teknosolvilla välittömästi maalauksen jälkeen ennen kuin maali ehtii kuivua. Rasvanpoistossa Teknosolv 1621 levitetään pestävälle pinnalle ja pyyhitään rievulla pois ennen kuin se haihtuu.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Tuote

Pakkauskoko (l)
1

Pakkaus

Paino
0.77 kg
Korkeus
26 cm
Pituus
8.5 cm
Leveys
8.5 cm