Timantti 20 Sisämaali 18l PH maalarinvalkoinen

TEKNOS

Vesiohenteinen akrylaattimaali sisäseinien ja -kattojen maalaamiseen kosteissa sekä kuivissa tiloissa. Betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili- ja rakennuslevypinnoille. Puolihimmeä, M1-luokiteltu. Maalarinvalkoinen valmissävy.

199 € / kpl

11,06 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500963142
  • EAN-koodi: 6414620355022

Vesiohenteinen akrylaattimaali sisäseinien ja- kattojen maalaamiseen sekä kosteissa että kuivissa ja kovan kulutuksen alaisissa tiloissa. Alustana voi olla betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili- ja rakennuslevypinta. Puolihimmeä, M1-luokiteltu. Maalarinvalkoinen valmissävy.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää maalikalvon ja tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: DCOIT ja IPBC ja BIT ja MIT ja C(M)IT/MIT (3:1) ja EGForm. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Faroangivelser: EUH208 Innehåller 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-one, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller biocider för konservering av torrfilm och under lagring:DCOIT och IPBC och BIT och MIT och C(M)IT/MIT (3:1) och EGForm. Kan orsaka en allergisk reaktion. Risk för hudsensibilisering.

Tuote

Paino
22.72 kg
Pakkauskoko (l)
18
Kiilto
Puolihimmeä
Ohenne
Vesi
Käyttö
Sisälle
Sävytys
Ei voida sävyttää
Riittoisuus/pohjamaalaus (imevä pinta), m²/l
0
Riittoisuus/pohjamaalaus (imemätön pinta), m²/l
0
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
7
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
8

Pakkaus

Paino
24.32 kg
Korkeus
37 cm
Pituus
33 cm
Leveys
33 cm