TIMANTTI 3 POHJA- JA KATTOMAALI VALKOINEN 2,7L

TIMANTTI 3 POHJA- JA KATTOMAALI VALKOINEN 2,7L

TEKNOS

Vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali sisäseinien- ja kattopintojen pohjamaalaukseen sekä sisäkattojen pintamaalaukseen kuivissa ja kosteissa tiloissa. Täyshimmeä. M1-luokiteltu.


31,95 € / kpl

11,83 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500774273
  • EAN-koodi: 6414620283455

Vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali sisäseinien- ja kattopintojen pohjamaalaukseen sekä sisäkattojen pintamaalaukseen kuivissa ja kosteissa tiloissa. Alustana voi olla betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili- ja rakennuslevypinta. Täyshimmeä. M1-luokiteltu.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni ja 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää maalikalvon ja tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: DCOIT ja IPBC ja EGForm ja BIT ja MIT ja C(M)IT/MIT (3:1) ja DTBMA ja MBIT. Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Faroangivelser: EUH208 nnehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-one och 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller biocider för konservering av torrfilm och under lagring: DCOIT och IPBC och EGForm och BIT och MIT och C(M)IT/MIT (3:1) och DTBMA och MBIT. Risk för hudsensibilisering.

Tuote

Paino
4.27 kg
Pakkauskoko (l)
2,7
Kiilto
Täyshimmeä
Ohenne
Vesi
Käyttö
Sisälle
Riittoisuus/pohjamaalaus (imevä pinta), m²/l
4
Riittoisuus/pohjamaalaus (imemätön pinta), m²/l
7

Pakkaus

Paino
4.62 kg
Korkeus
16 cm
Pituus
21 cm
Leveys
21 cm