Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Valtti Color Kuullote 0,9l EC sävytettävä

TIKKURILA

Öljypohjainen, puuhun hyvin imeytyvä kuultava puunsuoja käsittelemättömille tai aiemmin puunsuojatuille lauta- ja hirsipinnoille ulkona. Liuoteohenteinen, sävytettävä.

20,95 € / kpl

23,28 € / l

Tilaa sävytettynä

Tilaa tuote valmiiksi sävytettynä
Valittu sävy:Ei valintaa
Huomaathan että näytöllä esitettävät värit on saatu aikaan elektronisesti, eivätkä ne välttämättä vastaa lopullista sävyä.
Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500089555
  • EAN-koodi: 6408070000106

Tikkurilan Valtti Color on perinteinen, liuotinohenteinen öljypohjainen kuullote ulkokäyttöön. Valtti Color imeytyy puuhun ja suoja sitä säärasituksilta kuten kosteuden ja auringonvalon vaikutuksilta. Valtti Color sopii hirsipinnoille, sahatuille ja höylätyille lautapinnoille, erilaisille puulevypinnoille sekä kestopuulle ja lämpökäsitellylle puulle. Käyttökohteita ovat esimerkiksi ulkoseinät ja aidat. Valtti Coloria voi käyttää niin uusille kuin aikaisemmin kuultavilla puunsuojilla käsitellyille pinnoille. Se ei muodosta ensikäsittelyn jälkeen puupintaan yhtenäistä kalvoa. Pinta on kosketuskuiva 4–8 tunnin kuluttua ja uudelleenkäsiteltävissä noin vuorokauden kuluttua käsittelystä. Valtti Color -kuullotetta käytetään sävytettynä. • väri: sävytettävissä kuultaviin puunsuojasävyihin • riittoisuus: sahalauta 4–8 m²/l, höylälauta 8–12 m² • kuiva-ainepitoisuus: n. 17 tilavuusprosenttia • tiheys n. 0,9 kg/l • EU VOC raja-arvo (kat A/e): 400 g/l. Tuotteen VOC: maks. 400 g/l. Valtti Color ei sovellu kasvihuoneen sisäpuolen käsittelyyn. PINNAN ESIKÄSITTELY Esikäsittely tekee lopputuloksesta kestävämmän ja kauniimman sekä pidentää huoltoväliä. Esikäsittelyllä säästät aikaa ja vaivaa myöhemmin – siksi pohjatyö kannattaa tehdä huolellisesti. Käsittelemätön pinta Poista käsiteltävästä pinnasta irtonainen aines, lika ja pöly juuri- tai teräsharjalla. Käytä homeen poistamiseen tarvittaessa homepesuliuosta. Käsittelemätön puu kannattaa pohjustaa pohjusteella mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Suojaa kasvit Valtti Colorin ja pohjusteen roiskeilta. Aikaisemmin kuultokäsitelty pinta Poista pinnasta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella tai teräsharjalla. Puhdista pinta tarvittaessa homepesuaineella. Jos puun pinnalle jää selvä, mahdollisesti kiiltävä kalvo, poista se tai ainakin hio huolellisesti. Suojaa kasvit Valtti Color -kuullotteen roiskeilta. KÄYTTÖ Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä kuullotetta samaan astiaan – näin vältyt värierojen syntymiseltä. Sekoita kuullote huolellisesti ennen käyttöä. Sekoita kuullotetta myös käytön aikana. Sivele kuullote tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele pinta kahteen kertaan, höylä- ja hirsipinnat ohuelti. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Työvälineet voi pestä lakkabensiinillä. Kuullotteen lopullisen sävyn näkee vasta, kun se on kuivunut. Tarkkaile pinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa, kun kuullote alkaa kulua pinnalta. Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Muista myös: homeenpoistoaine, maalarinteipit, suojamuovit, työvaatteet ja -käsineet.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: etyylimetyyliketoksiimi. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller små mängder av sensbiliserande ämnen: etymetylketoxim.

Tuote

Paino
0.765 kg
Pakkauskoko (l)
0,9
Ohenne
Liuotin
Käyttö
Ulos
Perusmaali
EC
Sävytys
Sävytettävä
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
6
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
10

Pakkaus

Paino
0.889 kg
Korkeus
13.7 cm
Pituus
11 cm
Leveys
10.8 cm