VALTTI COLOR KUULLOTE EC 0,225L SÄVYTETTÄVÄ

VALTTI COLOR KUULLOTE EC 0,225L SÄVYTETTÄVÄ

TIKKURILA

Perinteinen liuoteohenteinen puuhun imeytyvä kuullote hirsiseinille. Varma ja luotettu, hyvin puuhun imeytyvä koostumus, joka korostaa puun ulkonäköä.


9,95 € / kpl

44,22 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500663664
  • EAN-koodi: 6408070035634

Perinteinen liuoteohenteinen puuhun imeytyvä kuullote hirsiseinille. Varma ja luotettu, hyvin puuhun imeytyvä koostumus, joka korostaa puun ulkonäköä.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: etyylimetyyliketoksiimi. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller små mängder av sensbiliserande ämnen: etymetylketoxim.

Tuote

Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
6
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
10

Pakkaus

Paino
0.191 kg
Korkeus
13.7 cm
Pituus
54 cm
Leveys
10.8 cm