Valtti Kaluste- ja terassiöljy 9l kelonharmaa

TIKKURILA

Liuoteohenteinen kelonharmaa puuöljy ulkokäyttöön. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua.

94 € / kpl

10,44 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500883233
  • EAN-koodi: 6408070055328

Liuoteohenteinen kelonharmaa puuöljy ulkokäyttöön. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti ja etyylimetyyliketoksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat och etylmetylketoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
7.74 kg
Pakkauskoko (l)
6
Ohenne
Liuotin
Käyttö
Ulos
Sävytys
Ei voida sävyttää
Riittoisuus/pohjamaalaus (imevä pinta), m²/l
0
Riittoisuus/pohjamaalaus (imemätön pinta), m²/l
0
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
6
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
11

Pakkaus

Paino
8.51 kg
Korkeus
20 cm
Pituus
30 cm
Leveys
31 cm