VALTTI PUUNSUOJAPOHJUSTE 2,7L VÄRITÖN

VALTTI PUUNSUOJAPOHJUSTE 2,7L VÄRITÖN

TIKKURILA

Antaa maalausyhdistelmälle maksimaalisen keston ja lianhylkivyyden.


31,95 € / kpl

11,83 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501521530
  • EAN-koodi: 6408070074282

Antaa maalausyhdistelmälle maksimaalisen keston ja lianhylkivyyden.

Vaaralausekkeet

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Tuote

Pakkauskoko (l)
2,7
Käyttö
Ulos
Riittoisuus/pintamaalaus (imevä pinta), m²/l
4
Riittoisuus/pintamaalaus (imemätön pinta), m²/l
11

Pakkaus

Paino
2.268 kg
Korkeus
18 cm
Pituus
19.2 cm
Leveys
19.2 cm