K-Rauta-hero-banner
Artikkelit

Terassin perustustyöt – Näin rakennat kestävän terassin

Päivitetty 24.04.2023

Oikeaoppinen perustus takaa terassille pitkän iän. Maaperä ja sen routivuus määräävät, miten perustus kannattaa rakentaa. Kysyimme K-Raudan asiantuntijoilta kysymykset, joita jokaisen terassinrakentajan on hyvä pohtia ennen perustushommiin ryhtymistä.

Mistä terassin perustaminen kannattaa aloittaa?

Selvitä ensin, millainen maapohja terassin paikalla on. Pyydä tarvittaessa arviointiin apua asiantuntijalta, sillä maaperä määrää, miten terassi kannattaa perustaa.

Mikäli maa routii, terassin perustus on rakennettava niin, että se kestää maaperän jäätymisen ja sulamisen liikkumatta. Routivalle savimaalle rakennettavan terassin perustukset pitää routaeristää.

Mikä on terassille paras paikka?

Jos rakennat terassin talon viereen, rakennuksen pohjoispuoli ei ole paras paikka, sillä silloin terassi jää talon varjoon. Jos terassi tulee rakennuksesta erilleen, sijoittelussa on enemmän vaihtoehtoja etenkin isolla tontilla.

Ihanteellinen paikka terassille on sellainen osa tonttia, joka on valoisa mutta suojainen. Asennusta helpottaa, jos terassirungon voi kiinnittää yhdeltä sivulta talon sokkeliin. Sokkelikiinnityksen avulla rungon saa sujuvammin vaateriin eikä seinän vieressä tarvitse käyttää erillisiä perustuksia. Muilla sivuilla käytetään maaperän vaatimaa perustusratkaisua terassin rungolle.

Varmista pitkän laudan ja vatupassin avulla, että perustukset ovat suorassa. Runkopuun vahvuus määrittää, mille etäisyydelle pilarit tulevat toisistaan. Jos käytät runkopuuna 48 × 148 mm:n painekyllästettyä puuta, sopiva perustusten jänneväli on noin 2 metriä. Terassin tukevuuteen vaikuttavat myös koolauspuiden jänneväli sekä kansilaudan vahvuus.

Mihin terassia käytetään?

Ennen terassin perustamista kannattaa pohtia, mihin sitä etupäässä käytetään. Jos terassilla grillaillaan, sille voi riittää kevyt valokate ja tuulensuojaa antava seinärakenne. Varsinainen kesäkeittiö taas vaatii jopa vesipisteen ja sähköt. Käyttömukavuutta lisää, kun terassi on sijoitettu niin, että se jää suojaan naapurien katseilta ja sinne on helppo kulkea etenkin keittiöstä. Jos terassilla on massiivinen kesäkeittiö tai esimerkiksi palju, perustukset kannattaa jättää ilmaviksi, jotta terassi hengittää.

Terassin rakenne on hyvä tehdä niin, että ilma virtaa terassin alla, jolloin ympäristöstä ja maaperästä mahdollisesti tuleva kosteus pääsee kuivumaan. Terassin alle maaperää vasten kannattaa laittaa vettä läpäisevä suodatinkangas, jotta terassin alta ei kasva kasveja tai puun taimia terassilautojen väleistä.

Miten pinnanmuodot ja maaperä vaikuttavat?

Routimaton sora- tai hiekkapohja on usein helpoin alusta terassille, sillä silloin terassin voi perustaa suoraan betonilaatoille, jotka asennetaan tasatulle maalle. Vesi menee soramaan läpi, eikä se pääse liikuttamaan maaperää. Soran päälle tulevat betonilaatat täytyy tasata hyvin.

Routivaan savimaahan pitää käyttää routaeristeitä, jotta terassin perustukset eivät pääse liikkumaan. Savi pitää kaivaa pois ja korvata routimattomalla soralla. Sen lisäksi sorapatjan päälle tulee suodatinkangas, joka estää soran sekoittumisen saveen. Perustukseen valetaan antura ja pilariharkot tai sitten käytetään valmiita elementtejä, joissa on antura ja pilari valmiina. Jos maaperässä ei ole paljon kiviä, niin pehmeään maahan voi käyttää myös kierrepaaluja.

Tasamaalle rakennettaessa haasteena on, ettei terassi saisi nousta paljon maapohjaa korkeammalle. Muuten terassi vaatii portaat. Terassin runkomateriaaliksi kannattaakin valita mahdollisimman matala puutavara.

Rinnetontille, esimerkiksi soraharjulle, rakennettaessa terassin toiseen reunaan voi joutua valamaan pilareita, jotta rakenteen saa suoraksi. Jyrkässä maastossa pilarit voivat olla välttämättömiä myös silloin, kun terassi tulee kiinni taloon. Jos terassin reunalta on 50 cm tai enemmän pudotusta, siinä pitää olla kaide.

Rantaan rakennettaessa on syytä selvittää, vaatiiko kunta tai kaupunki toimenpideluvan ennen rakentamista, ja miten toimenpidelupaan vaikuttaa se, jos terassi tulee kiinni laituriin tai sen välittömään läheisyyteen. Myös vesistön pinnankorkeuden vaihtelu kannattaa huomioida.

Kallio ei roudi. Sen varaan rakentaminen vaatii kuitenkin osaamista, jotta terassin perustukset saa asennettua suoraan ja tarpeeksi tukeviksi. Terassin perustukset kiinnitetään kallioon poraamalla siihen kannakkeita kuten pilarikenkiä. Työssä kannattaa käyttää ruostumattomia kiinnikkeitä, sillä myöhemmin niitä on hyvin työlästä uusia. Muutenkin kaikkiin rakenteisiin kannattaa valita mahdollisimman kestävää materiaalia. Tasaisella kalliolla terassin rungon voi rakentaa myös säädettävien terassijalkojen varaan, joita valmistetaan esimerkiksi kestävästä polypropeenista.

Miten säiden vaihtelu vaikuttaa?

Ympäri vuoden käytettävästä terassista kannattaa rakentaa järeä, jolloin rakenteisiin voi kiinnittää myös esimerkiksi lämmittimet. Katetulle terassille pitää rakentaa sadevesikourut ja rännit, jotta sade- ja hulevedet ohjautuvat pois terassilta ja sen ympäristöstä. Etenkin savimaalla vedenohjaus on tärkeää.

Jos terassin lähellä on tiheää kasvillisuutta, varsinkin kesäiltoina hyönteiset saattavat kiusata terassilla istujia. Osan hyönteisistä saa pidettyä pois asentamalla terassin perustusten päälle suodatinkankaan, jotta kasvillisuus ei pääse kasvamaan terassilautojen välistä.

terassin-perustus-k-rauta-artikkeli

Monta tapaa perustaa terassi

Terassin perustus rakennetaan maapohjasta riippuen joko laattojen, harkkojen tai betonin päälle. Terassi voidaan perustaa myös kierrepaalujen varaan. Yksinkertaisin niistä on harkkoperustus. Aseta routimattoman ja tasatun maan päälle betoninen pihalaatta ja sen päälle terassin runko.

Jos maa on routivaa, kuten savea, käytä pilariperustusta tai kierrepaaluja. Kaiva pilariperustukselle routarajan alapuolelle ulottuvat kuopat, tasoita ne ja tiivistä murskeella. Aseta kuoppaan pystyyn betoni- tai kierresaumaputki ja täytä sen ympärys soralla. Tässä voidaan käyttää myös pilariharkkoja. Täytä putken sisäosa betoniteräksellä ja betonimassalla. Asenna kosteaan betonivaluun esimerkiksi pilarikenkä puurungon kiinnitystä varten.

Kierrepaalut ovat nopea, helppo ja kestävä perustusmenetelmä. Perustustyö aloitetaan tekemällä ensin noin 30 cm syvä lähtöreikä maahan. Sen jälkeen paalu asennetaan vääntötyökalun ja rautakangen avulla paikoilleen myötäpäivään kiertämällä. Huomioi salaojat ja kaapeloinnit. Routaeristämistä ei tarvita, kun kierrelaippa kierretään routarajan alapuolelle.

Kierrepaalujen asennusväli on yleensä 1–3 metriä, riippuen maaperästä ja paaluun kohdistuvasta painosta. Kierrepaaluille on saatavilla paljon erilaisia kiinnikkeitä, joihin haluttu rakenne kiinnitetään. Paalun voi tarvittaessa myös kiertää ylös ja käyttää uudelleen.

Pitääkö perustusten alta poistaa maata?

Kierrepaaluja käytettäessä paalu voidaan upottaa kiertämällä routarajan alapuolelle. Silloin maata ei tarvitse poistaa lainkaan, vaikka se olisi routivaa. Pilariperustusta käytettäessä kannattaa poistaa vähintään pintamaa pilareiden alta.

Jos pintamaan alla on routimatonta soraa, ei kaivuutöitä tarvitse jatkaa syvemmälle. Riittää, että tasoitat maanpinnan esimerkiksi hiekalla. Sen sijaan routivat siltti-, moreeni- ja savikerrokset tulee poistaa pilarien alta vähintään 50 cm:n syvyyteen, mieluiten routarajan alapuolelle. Korvaa poistettu maa-aines soralla ja tiivistä.

Pilariharkkoperustus – Näin teet sen oikein:

Terassin perustustyöt aloitetaan asettamalla betoniset pihalaatat terassin kulmiin. Varmista vatupassin ja pitkän laudan avulla, että kaikki laatat ovat samalla korkeudella. Pihalaattojen päälle asennetaan pilariharkot, joiden ontto keskiosa täytetään valmisbetonimassalla. Massaan upotetaan neljä harjateräspätkää.

Pilariperustuksien jänneväli saa olla enintään kolme metriä, ja se määräytyy runkotavaran vahvuuden/leveyden mukaan. Terassin portaiden tueksi kannattaa laittaa omat pilarit. Maahan kierrettävät ruuvipaalut sopivat erityisesti saviseen maapohjaan.

Ensimmäisenä pilariharkkojen päälle asetetaan ulkokehän lankut, jotka kiinnitetään toisiinsa naulaamalla. Pilarin ja lankun väliin on hyvä laittaa eristeeksi huopakaistale. Tämän jälkeen rungon välipalkkien paikat merkitään ja ulkokehän päätylankkuihin ruuvataan palkkikengät, joihin välipalkit kiinnitetään. Seuraavaksi paikoilleen kiinnitetään kaiteiden pystytolpat kulmaraudoilla.

Tee mittaustarkastuksia usein ja huolehdi pohjan tasaisuudesta.

Kannattaako maanvarainen terassi kiinnittää talon seinään?

Tämä on pitkälti makuasia. Kun kiinnität terassirungon taloon, asennus voi hieman helpottua. Seinäkiinnityksen avulla rungon saa sujuvammin vaateriin, eikä seinän vieressä tarvitse käyttää perustuksia. Runko ei myöskään pääse asennuksen aikana liikkumaan.

Jos kiinnität terassin talon rakenteisiin, muista aina varmistaa, ettei maa roudi terassin alla. Jos routa pääsee vääntämään terassin runkoa, myös talon sokkeli tai ulkoseinärakenne saattaa vaurioitua.

Varmistat perustusten suoruuden pitkän laudan ja vatupassin avulla. Pilareiden etäisyyden toisiinsa määrää käytettävän runkopuun vahvuus. Jos käytät runkopuuna 48 × 148 mm:n painekyllästettyä puuta, sopiva perustusten jänneväli on noin 2 metriä. Terassin tukevuuteen vaikuttavat myös koolauspuiden jänneväli sekä kansilaudan vahvuus. Terassilautojen valikoimaan pääset tutustumaan tästä.

Näin teet terassin perustukset ja rungon

Näin teet terassin perustukset ja rungon

1. selvitä maaperä, 2. Valitse tuote, 3. tee näin:

Kierrä maahan

terassin-perustus-kierra-maahan-krauta-ak

Tee kierrepaalua varten 30 senttiä syvä aloitusreikä rautakangella. Kierrä paalu sopivaan korkoon rautakankea ja kierrepaalun vääntötyökalua käyttäen. Korkeuden hienosäätöä ja runkopuiden kiinnittämistä varten voit hankkia K-Raudasta paaluun sopivat kiinnikkeet.

Säädä ja kiinnitä

terassin-perustus-saada-ja-kiinnita-krauta-ak

Asenna terassijalka tasaiselle alustalle (kuten betonilaatalle) ja säädä korkeus sopivaksi käsin pyörittämällä. Aseta runkopuu terassijalan päälle ja kiinnitä terassijalka ruuveilla puuhun. Myös terassijalan alaosassa on ruuvinreiät, joten voit kiinnittää jalan alustaan.

Kaiva kuopat

terassin-perustus-kaiva-kuopat-krauta-ak

Kaiva harkkoja varten kuopat routimattomaan maahan asti. Tasoita maapohja, pinoa harkkoja päällekkäin tarvittava määrä ja tarkasta yläpinnan suoruus vatupassilla. Täytä keskireikä kuivabetonimassalla. Voit asentaa valuun pilarikengän puurungon kiinnittämistä varten.

Tutustu valikoimaan: Pilari- ja palkkikengät

Kestopuu suomalaisiin sääolosuhteisiin

Terassin puumateriaaliksi voi valita kestopuun, joka on suunniteltu suomalaisiin sääolosuhteisiin: se kestää kosteutta ja lämpötilavaihteluja erinomaisesti. Kaikki kyllästetyn puun kanssa käytetyt ruuvit ja kiinnikkeet tulee olla sään- ja haponkestävää ruostumatonta terästä. Terassi kannattaa käsitellä 1-2 vuoden välein öljyllä tai kuullotteella. Käsittely suojaa puun pintaa UV-säteilyltä ja vähentää puupinnan halkeilua. Katso lisää asiaa terassimateriaalien valinnasta.

Tutustu terassilautoihin!

K-Raudan asiantuntijat auttavat mielellään uuden terassin kanssa. Varaa ilmainen palveluaika lähimpään K-Rautaan.

Terassin rakentaminen – katso perusohje

Löydä sopivat piharakentamisen kiinnikkeet PROF-esitteestä

kiinnikkeet-piharakentamiseen-esite-krauta-artikkelikuva

Selaa esitettä

Parhaat tarjoukset, ohjeet ja ideat suoraan sähköpostiin: Tilaa K-Raudan uutiskirje

uutiskirje-uusi-artikkeli

Tilaa uutiskirje